Pozvánka na valnou hromadu

 

 POZVÁNKA

 

   Představenstvo Agrodružstva Šumavské Hoštice, se sídlem Buk 70, PSČ 383 01,

   IČO  49050575, zve na jednání členské schůze družstva, které se bude konat dne

   29.6.2019 v 14oo hod. v kulturním domě v Buku.

  Účast všech členů družstva je nutná.

  Pokud se člen nemůže zúčastnit, může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na

jednání členské schůze zastupovala.

 

Program :

 

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o činnosti představenstva
  4. Zpráva o hospodaření družstva za minulý rok
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Projednání a schválení účetní závěrky včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za minulý hospodářský rok
  7. Diskuse
  8. Projednání a schválení usnesení
  9. Závěr

 

 

Pozvánka na členskou schůzi je uveřejněna na internetových stránkách družstva

www.agrobuk.cz

Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu

členské schůze v sídle družstva v pracovní dny vždy od 7.30 hod do 15.30 hod.

 

 

V Buku 11.6.2019

 

 

 

 

Uctivě zve

………………………………………………………..

představenstvo Agrodružstva Šum.Hoštice

Ing. Zdeněk Selner předseda představenstva

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *