Aktuality

Pozvánka na jednání členské schůze družstva

pozvánka_2018

POZVÁNKA

Představenstvo Agrodružstva Šumavské Hoštice, se sídlem Buk 70, PSČ 383  01,
IČO 49050575, zve na jednání členské schůze družstva, které se bude konat dne
30.6.2018 ve 14.oo hod. v kulturním domě v Buku.
Účast všech členů družstva je nutná.
Pokud se člen nemůže zúčastnit, může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na
jednání členské schůze zastupovala.

Program :

1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze
3. Zpráva o činnosti představenstva
4. Zpráva o hospodaření družstva za minulý rok
5. Zpráva kontrolní komise
6. Projednání a schválení účetní závěrky včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za minulý hospodářský rok
7. Diskuse
8. Projednání a schválení usnesení
9. Závěr

Pozvánka na členskou schůzi je uveřejněna na internetových stránkách družstva
www.agrobuk.cz
Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze v sídle družstva v pracovní dny vždy od 7.30 hod do 15.30 hod.

V Buku 12.6.2018

Uctivě zve
………………………………………………………..
představenstvo Agrodružstva Šum.Hoštice
Ing. Zdeněk Selner předseda představenstva

Formulář plné moci je k dipozici v sekci Ke stažení.