Aktuality

                                               POZVÁNKA

Představenstvo Agrodružstva Šumavské Hoštice, se sídlem Buk 70, PSČ 383 01, IČO  49050575, zve na jednání členské schůze družstva, které se bude konat dne 6.7.2020 ve 14.oo hod. v kulturním domě v Buku.

Účast všech členů družstva je nutná.

Pokud se člen nemůže zúčastnit, může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na jednání členské schůze zastupovala. Písemný formulář k případnému zastoupení najdete v sekci Ke stažení.

 

   Program :

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o činnosti představenstva
  4. Zpráva o hospodaření družstva za minulý rok
  5. Zpráva kontrolní komise
  6. Projednání a schválení účetní závěrky včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za minulý hospodářský rok
  7. Diskuse
  8. Projednání a schválení usnesení
  9. Závěr

Pozvánka na členskou schůzi je uveřejněna na internetových stránkách družstva www.agrobuk.cz

Člen družstva se může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze v sídle družstva v pracovní dny vždy od 7.30 hod do 15.30 hod.

V Buku 16.6.2020

Uctivě zve předseda představenstva Agrodružstva Šum.Hoštice Ing. Zdeněk Selner