Aktuality

Pozvánka

Představenstvo Agrodružstva Šumavské Hoštice se sídlem Buk 70, PSČ 383 01, IČ 49050575, zve na jednání členské schůze družstva , která se bude konat dne 14.7.2021 v 16.00 hod v kulturním domě v Buku .

Účast všech členů nutná .

Pokud se člen nemůže zúčastnit, může písemně zmocnit jinou osobu, aby jej na jednání členské schůze zastupovala.

Program

1.Zahájení

2.Volba orgánů členské schůze

3.Doplnění předmětu podnikání

4.Projednání a schválení návrhu na změny stanov

5.Zpráva o činnosti představenstva družstva

6.Zpráva o hospodaření družstva za minulý hospodářský rok

7.Zpráva kontrolní komise

8.Projednání a schválení účetní závěrky včetně rozhodnutí o rozdělení zisku za minulý hospodářský rok

9.Diskuse

10.Projednání a schválení rozhodnutí orgánu

11.Závěr

Pozvánka na členskou schůzi je uveřejněna na internetových stránkách družstva

www.agrobuk.cz .

Člen družstva se může  seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze včetně účetní závěrky v sídle družstva v pracovní dny vždy od 7.30 do 15.30 . Přílohou pozvánky je návrh změn stanov .

V Buku dne 17.6.2021

Uctivě zve

………………………………………….

představenstvo Agrodružstva Š.Hoštice

Ing.Zdeněk Selner předseda představenstva